کتاب خواص مکانیکی سرامیک ها جلد اول اثر مهدی خدایی

فروش کتاب خواص مکانیکی سرامیک ها جلد اول اثر مهدی خدایی و مرجان شیری و دیگر همکاران کتاب حاضر مشتمل بر 14 فصل است که با بیان مفهوم تنش و کرنش آغاز شده سپس به بررسی انواع رفتار مکانیکی می پردازد.

فروشگاه اینترنتی جویابوک

کرمان > بم

۰۲۱۶۶۴۱۶۳۵۲

Email

تعداد بازدید: ۶۰

به روز رسانی: امروز ۰۰:۳۷

شناسه آگهی: ۱۲۵۶۹۷۷